2% dane

Ďakujeme všetkým jednotlivcom aj právnickým osobám, ktorí nám v minulých rokoch poukázali 2% zo svojej dane.

Získané finančné prostriedky sme použili a použijeme na realizáciu aktivít, slúžiacich na podporu a pomoc ľuďom s Downovým syndrómom a iným mentálnym a telesným postihnutím a ich rodinám.

 

Ako poukážem 2% dane?

– ak ste fyzická alebo právnická osoba a podávate daňové priznanie, vyplníte tlačivo, ktoré je priamo súčasťou daňového priznania

– ak ročné zúčtovanie vašej dane vykoná váš zamestnávateľ, požiadate ho, aby vyplnil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti”, vyplníte tlačivo Vyhlásenie2018 o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a obidve tlačivá doručíte do 30.4.2017 na Váš príslušný daňový úrad.

– v tlačive sa nehanbite zaškrtnúť políčko „Súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“. Budeme veľmi radi že nám prispejete a tiež, že budeme vedieť komu poďakovať.

Údaje, ktoré potrebujete:

Názov: UP-Down syndrom
Sídlo: Gercenova 1, 851 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37929143

Viac informácií nájdete tu

Srdečne ďakujeme!