Divadlo dúhadlo

Výskyt dúhy na oblohe je pomerne vzácny jav. Predpokladom pre jej vznik je prechod slnečných lúčov cez dažďové kvapky, pri ktorom sa svetlo láme a rozkladá na nádherné spektrum siedmich základných farieb. Je to pozoruhodné divadlo, pri ktorom nás akosi podvedome napadne myšlienka na zlatý poklad, ukrytý pri koreni dúhy.
duhadlo.jpg

Výskyt dúhy mimo oblohy je jav nepomerne vzácnejší. Predpokladom pre vznik „neoblačnej“ dúhy je prechod myšlienky, idei či nápadu cez srdcia a mysle. Tam sa láme a rozkladá na nádherné spektrum pohybov, výpovedí, ďalších nápadov a hlavne radosti.

Pri tomto pozoruhodnom divadle zlatý poklad, ukrytý pri koreni dúhy, máme to šťastie aj vidieť.

Prozaicky preložená poézia predchádzajúcich riadkov: Divadlo Dúhadlo vzniklo v roku 2006 z podnetu Damiána Vizára, bývalého šéfredaktora časopisu Slnečnica (časopis Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku) ktorý inicioval vznik tvorivého divadelného priestoru pre deti s mentálnym znevýhodnením.

Viac o histórii divadla Dúhadlo nájdete tu.

Ak by ste sa chceli spojiť s tými, ktorí to celé “spáchali”, teda s Luciou Kráľovičovou, Erikom Forgáčom, či Máriou Gábrišovou, môžete im napísať na divadlo-duhadlo@googlegroups.com

Predstavenie “Hra na divadlo” (2007): V júni 2007 Divadlo Dúhadlo absolvovalo vôbec prvú premiéru vo svojej histórii, keď vystúpilo s pôvodnou autorskou hrou Lucie Zaťkovej (dnes už Kráľovičovej)

 

 

Predstavenie “Stvorenie? Stvorenie!” (2009): V júni 2009 vystúpili naši už skúsení herci s ďalšou autorskou hrou Lucie Kráľovičovej a Erika Forgáča „Stvorenie? Stvorenie!“.

 

 

Kozliatka maličké (2010): Ďalšie z premiérových vystúpení detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo s pôvodnou autorskou hrou Lucie Kráľovičovej a Erika Forgáča na motívy rozprávky “O kozliatkach a vlkovi”. Sponzor premiéry – Henkel Slovensko s.r.o.

 

 

 

Cirkus Prečolebo (2011): Pri príležitosti 5.výročia vzniku detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo sa v júni 2011 uskutočnilo premiérové predstavenie autorskej hry Lucie Kráľovičovej a Erika Forgáča „Cirkus Prečolebo“ v bratislavskom divadle Aréna, reprízové predstavenia v priestoroch Divadla Pod kostolom Sv.Vincenta de Paul v Ružinove.

 

 

V roku 2012 Divadlo Dúhadlo nemalo premiérové vystúpenie, zato v tomto „plodnom“ roku zrealizovalo vystúpenia s už naštudovanými hrami (marec 2012 – vystúpenie pri príležitosti 90. Výročia založenia Špeciálnej základnej školy s Materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave, október 2012 – vystúpenie v rámci Liečebno-pedagogickej konferencie), vystúpenie pre verejnosť (jún 2012 – vystúpenie v Camel klube v Karlovej Vsi), zúčastnilo sa na festivaloch a prehliadkach ( marec 2012 – úspešná účasť na festivale Damiána Vizára – Festival ľudí s mentálnym postihnutím a so skúsenosťou s psychickým ochorením, ich priaznivcov a pracovníkov s nimi, marec 2012 – účasť na Krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti v Senci).  V roku 2013 sa Divadlo Dúhadlo zúčastnilo vystúpenia v rámci vernisáže výstavy k Svetovému dňu Downovho syndrómu v priestoroch obchodného centra Eurovea, vystúpenia v rámci aktivity „Pele – mele alebo Z každého rožka troška“ a vystupovalo aj pri príležitosti medzinárodnej konferencie „Zdravotné a sociálne problémy ľudí s Downovým syndrómom“, ktorú organizovala Ambulancia Downovho syndrómu v Bratislave.

 

Všetci sme na jednej lodi (2014): V roku 2014 sa detský divadelný súbor Divadlo Dúhadlo predstavil opäť s premiérovou autorskou hrou „Všetci sme na jednej lodi“ v priestoroch V-Klubu Národného osvetového centra v Bratislave.

 

Vec: Žiadosť o prijatie (2016): Po ročnej odmlke sa divadlo Dúhadlo pri príležitosti desiateho výročia svojej existencie predstavilo s novou autorskou hrou dua Lucia Kráľovičová a Erik Forgáč „Vec: Žiadosť o prijatie“. Premiéra sa uskutočnila v hlavnej sále DK Ružinov. Hlavnou témou predstavenia bola – integrácia „naopak“. Zároveň spolu s premiérou bola v priestoroch domu kultúry aj výstava fotografií z celých desiatich rokoch existencie divadla.